ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ. ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ χειρουργικού επιδόματος


Το Χειρουργικό επίδομα καταβάλλεται χωρίς την ανάγκη προσκόμισης αποδείξεων από χειρουργούς ή αναισθησιολόγους και καλύπτει έως 60.000€ ανά επέμβαση (σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα επεμβάσεων).

Εφόσον χειρουργηθείτε είτε σε Δημόσιο είτε σε ιδιωτικό νοσοκομείο μπορείτε να αποζημιωθείτε ανάλογα με το χειρουργείο που ΄εχετε κάνει.

Ισχύει Ελλάδα και εξωτερικό.


Αποτελεί πρόσθετη κάλυψη στα νοσοκομειακά προγράμματα υγείας και προσφέρει στον ασφαλισμένο άμεσα ένα καθορισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση νοσηλείας για χειρουργική επέμβαση σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο (στην Ελλάδα και το εξωτερικό).

Kαταβάλλεται χωρίς την ανάγκη προσκόμισης αποδείξεων από χειρουργούς ή αναισθησιολόγους και καλύπτει έως 60.000€ ανά επέμβαση (σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα επεμβάσεων).

Ένα τέτοιο συμπληρωματικό ποσό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο καθώς μπορεί να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν πέρα από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (η οποία καλύπτεται από το βασικό πρόγραμμα που έχει ο ασφαλισμένος).

Για παράδειγμα, αν χρειαστεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, το εισόδημά του θα πληγεί για όσο χρόνο δεν θα μπορεί να εργαστεί μέχρι να αναρρώσει.

Το χειρουργικό επίδομα μπορεί να του αναπληρώσει ως ένα βαθμό το χαμένο εισόδημα αλλά και να καλύψει επιπλέον έξοδα όπως φροντίδα στο σπίτι, μετακίνηση συγγενικών προσώπων, φροντίδα των παιδιών, και ό,τι άλλο χρειαστεί.

Έτσι, η δυνατότητα αυτή προσφέρει ένα επιπλέον “μαξιλάρι” που μειώνει το άγχος σε περίπτωση ανάγκης για χειρουργική επέμβαση και χρόνο εκτός εργασίας.

  • Ενδεικτικό κόστος: 23€/μήνα (η κάλυψη ανανεώνεται σε ετήσιο επίπεδο)

Επικοινωνία