ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε όλες τις ειδικότητες

  • Σε ιατρούς στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων
  • Σε ιατρούς στα ιδιωτικά νοσοκομεία
  • Σε ιατρούς σε πολυϊατρεία
  • Σε ιδιώτες ιατρούς 
  • Σε διαγνωστικά κέντρα
  • Πως μπορείτε να δείτε ιατρό του δικτύου;

    Υπάρχει το δίκτυο των συνεργαζόμενων ιατρών όπου μπορείτε, μέσω κλήσης στο τηλεφωνικό κέντρο να βρείτε την ειδικότητα που χρειάζεστε και να ζητήσετε να σας κλείσουν ραντεβού.