ΕΧΩ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ; ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ


Παρακάτω σας εξηγούμε  γιατί δεν αρκεί η ομαδική ασφάλιση που έχετε από την εργασία σας


ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ/100%

Όλα τα ομαδικά ασφαλιστήρια καλύπτουν έξοδα νοσηλείας έως ένα ποσό ετησίως.

Συνήθως καλύπτουν ένα ποσό από 6.000 ευρώ έως 14.000 ευρώ.

Επίσης καλύπτουν το 80% των εξόδων έως του ποσού αυτού.  

Παράδειγμα νοσηλείας για ομαδικό πρόγραμμα με κάλυψη 6.000 ευρώ.

Εάν υποθέσουμε ότι νοσηλεύεστε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και τα έξοδα νοσηλείας είναι περισσότερα των 6.000 ευρώ θα χρειαστεί να καταβάλετε την διαφορά.

Επίσης θα έχετε αναλώσει το ετήσιο ποσό και σε ενδεχόμενη δεύτερη νοσηλεία εντός του έτους δεν θα έχετε κάλυψη.

Παράλληλα θα έχετε και συμμετοχή στα έξοδα νοσηλείας 20% διότι το ομαδικό συμβόλαιο σας καλύπτει 80%. Την διαφορά την πληρώνετε εσείς.

Μπορείτε να βάλετε το ταμείο σας να συμμετέχει στα έξοδα αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι πλέον έχουν μειωθεί αρκετά τα ποσά που καταβάλλουν τα ταμεία σε νοσηλείες σε ιδιωτικά νοσκομεία

ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΑΣ

Αυτό σημαίνει ότι Συμβαλλόμενος στο συμβόλαιό σας είναι κάποιος άλλος και όχι εσείς. Στην ομαδική ασφάλιση συμβαλλόμενος είναι η εταιρεία σας.

Μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει την παροχή η να μην εργάζεστε πλέον στην  εταιρεία και να σταματήσει η κάλυψη σας.

Επίσης με την συνταξιοδότηση σας σταματάει και η κάλυψη του ομαδικού σας συμβολαίου.

Σε ατομικό ασφαλιστήριο συμβαλλόμενος είσαστε εσείς και η ασφάλιση σας θα διαρκέσει εάν επιθυμείτε για όλη σας την ζωή.

ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΑΘΗΣΗ

Εάν κατά την διάρκεια του ομαδικού σας συμβολαίου νοσήσετε, ρισκάρετε την μελλοντική σας ασφάλιση σε ατομικό συμβόλαιο.

Αυτό διότι οι ασφαλιστικές εταιρίες ελέγχουν κάθε υποψήφιο πελάτη που θα ήθελε να αποκτήσει ατομική ασφάλιση.

Εάν έχετε αντιμετωπίσει ένα σοβαρό νόσημα η ασφαλιστική εταιρεία δύναται να απορρίψει το αίτημα σας για ασφάλιση διότι οι προϋπάρχουσες παθήσεις δεν καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες.