Συμβουλευτείτε μας πριν προχωρήσετε σε ασφάλιση η ρωτήστε μας αν είστε κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου

HOSPITALIZATION


Covered expenses in case of hospitalization or emergency treatment include:

 • 700.00 to 1.500.000 hospital expenses-yearly
 • 100% coverage with no deductible or you can choose a plan with a deductible amount
 • One Day Hospitalization. Hospitalization costs for treatments or surgeries that do not require an overnight stay in the Hospital are covered
 • Room with one bed two beds or lux category
 • all private hospitals
 • direct payment for the expenses from the insurance company 
 • full coverage in case of emergency
 • full coverage in case of an accident
 • Coverage for fees for surgeons, anestheologists and attending physicians of another specialties
 • Pay of private nurse. Expenses for private nursing services are covered, as long as they are medically necessary
 • Coverage  for the use of Intensive Care Units or Advanced Care Units
 • Costs of medicines, oxygen, bandages, plaster casts,
 • Costs for the use of the hospital's medical equipment (e.g. heart support machines and lungs),surgery and anesthesia costs, costs for intravenous solutions, injections and serums, transfusions, costs for x-rays, electrocardiograms,  and other tests
 • Costs for chemotherapy and radiation therapy
 • Costs for cosmetic surgery costs due to an accident
 • Costs of purchasing prosthetic body parts (e.g. arm, leg) and costs of corrective devices (e.g. valves heart, pacemaker)
 • BRCA1 AND BRCA2 GENE womens cancer coverage. Women with BRCA1-BRCA2 mutations have an increased risk of developing breast cancer (50% -85%) 
 • Coverage of all autoimmune diseases
 • Coverage for pregnancy complications and termination of pregnancy,
 • Cover for repair plastics for aesthetic effect of breast cancer and skin cancer, coverage for all cancers and heart diseases 
 • All other diseases and hospitalization for accidents are also covered.
 • Transplants Expenses.